Company logo

ZAKON O STRANCIMA: ŠTA ČEKA STRANE DRŽAVLJANE OD 01.02.2024?

Početkom avgusta prošle godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima koji je usvojen, između ostalog, s ciljem...

BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Podsećamo poslodavce koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica na obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o ostvarivanju rodne...

STOP ZLOUPOTREBAMA BOLOVANJA

U mnoštvu zakona usvojenih 26. oktobra 2023, možda i najznačajnije novine za poslodavce donose izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju...

ŠTA DONOSE IZMENE ZAKONA O NOKS-u?

Početkom septembra ove godine Narodna skupština RS usvojila je izmene Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (dalje: **Zakon o...

NOVA GLAVOBOLJA ZA POSLODAVCE: NOVI SISTEM NAPLATE JAVNOG GRADSKOG PREVOZA U BEOGRADU

Stupanjem na snagu novih pravila koja regulišu tarifni sistem i cene prevoza , od 17. maja 2023. uveden je novi sistem naplate karata u javnom...

IZMENE ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

U nastavku izdvajamo neke od najznačajnijih novina u izmenama Zakona o upravljanju otpadom koje su na snazi od 7. maja 2023.

Odgovornost...