Company logo

Stručnost.

Efikasnost.

Pouzdanost.

Izmene Zakona o porezima na imovinu

Nova 2021. godina donosi i značajne izmene Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: Zakon), počev od prenosa nadležnosti za...

Čitaj dalje...

Novine u poreskom postupku

Krajem novembra 2020. usvojene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) čiji su osnovni...

Čitaj dalje...

Izmene Carinskog zakona

Izmenama Carinskog zakona propisano je da će se odluke carinskih organa u vezi sa primenom carinskih propisa koje su donete na zahtev lica...

Čitaj dalje...

Oblasti Rada

Od 1998. pružamo podršku internacionalnim i domaćim klijentima iz različitih privrednih oblasti u osnivanju, izgradnji i razvoju njihovih investicija u Srbiji. Negovanjem individualnog pristupa, s klijentom gradimo odnos uzajamnog poverenja i saradnje usmerene na rezultate. Važno nam je da razumemo poslovnu filozofiju, ciljeve i interese klijenta kako bismo mu pružili personalizovanu pravnu uslugu koja odgovara njegovim potrebama. Znamo da su stručnost, fleksibilnost i kreativnost nužni za prevazilaženje izazova u dinamičnom poslovnom okruženju.

Zbog toga nam je stalo da klijentu pružimo profesionalne, fokusirane, pragmatične i pouzdane pravne usluge i savete koji će mu pomoći da se spremno i odlučno nosi sa poslovnim izazovima u kompleksnom privrednom ambijentu.

Reputaciju pouzdanog, stručnog i uspešnog pravnog savetnika stekli smo znanjem, iskustvom, savesnošću i visokim standardima. Verujemo da se naš uspeh ogleda u rezultatima naših klijenata.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..

Naš Tim

Kontakt

*neophodno polje

*neophodno polje

*neophodno polje