Company logo

Oblasti rada

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih, neprofitnih organizacija. Savetujemo naše klijente iz nevladinog sektora o najpovoljnijim oblicima organizovanja, poreskom tretmanu neprofitnih organizacija, pitanjima iz oblasti rada, zaštite podataka i drugim pitanjima u vezi sa njihovim poslovanjem.

Sastavljamo akta za registraciju i rad fondacija, zadužbina i udruženja kao i predstavništava stranih neprofitnih organizacija i zastupamo ih u postupcima pred državnim organima. Pregovaramo i sastavljamo širok spektar ugovora specifičnih za neprofitne organizacije, pružamo savete i usluge u oblasti radnih odnosa, boravišnih i radnih dozvola i pružamo im podršku u toku realizacije njihovih projekata, kao i pri prestanku rada po ostvarenju ciljeva.

Advokat Jasna Trifunović učestvovala je u procesu kreiranja važećih normativnih rešenja u neprofitnom sektoru.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..