Company logo

Porezi, carine i devizno poslovanje

Izmene Zakona o porezima na imovinu

Nova 2021. godina donosi i značajne izmene Zakona o porezima na imovinu (u daljem tekstu: Zakon), počev od prenosa nadležnosti za...

Porezi, carine i devizno poslovanje

Novine u poreskom postupku

Krajem novembra 2020. usvojene su izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) čiji su osnovni...

Porezi, carine i devizno poslovanje

Izmene Carinskog zakona

Izmenama Carinskog zakona propisano je da će se odluke carinskih organa u vezi sa primenom carinskih propisa koje su donete na zahtev lica...

Radno pravo

COVID-19 – Nove obaveze za poslodavce u vezi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti (jul 2020)

Usvojene su nove preventivne mere koje su poslodavci dužni da primene radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za...

Privredno pravo

COVID-19 – Izmenjen je program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva usled COVID-19 (april 2020) – UPDATE!

Vlada Republike Srbije donela Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje...

Privredno pravo

COVID-19 – Garantna šema – krediti za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava (april 2020)

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju garantne šeme kao meru podrške privredi (…) kojom se utvrđuju uslovi, postupak, visina i način...