Company logo

Oblasti rada

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima u cilju organizovanja rada u skladu sa važećim propisima. Savetujemo klijente po svim pitanjima u vezi rada, prava i obaveza iz i van radnog odnosa, zaštite i bezbednosti na radu, obavezama poslodavca u vezi sa radom i drugo.

Pružamo savete u vezi uspostavljanja pravila ponašanja kod poslodavca i primene mera za sprečavanje diskriminacije i drugih nepoželjnih pojava i unapređenje radnog okruženja. Organizujemo edukativne treninge na teme prevencije i zaštite od zlostavljanja na radu, bezbednosti na radu, obaveza i prava uzbunjivača u slučaju unutrašnjeg uzbunjivanja.

Pružamo savete i podršku pri upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo (detašmani). Pružamo sveobuhvatnu podršku stranim državljanima i internacionalnim kompanijama u ispunjavanju uslova za pokretanje i uspešno okončanje postupaka dobijanja boravišne dozvole i obezbeđenje uslova za dobijanje radne dozvole.

Pružamo pravnu pomoć i u vezi sa ispunjenjem uslova za ulazak, kretanje i boravak stranaca, uključujući i zastupanje u postupcima dobijanja viza za kraći i privremeni boravak u Republici Srbiji.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..