Company logo

Oblasti rada

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga. Naš tim uključuje i spoljne poreske savetnike specijalizovane za pružanje usluga u knjigovodstvenim, računovodstvenim i poreskim stvarima, koji su sarađivali sa nekim od najvećih revizorskih kuća ili su bili angažovani kao interni revizori za velike kompanije i državne institucije.

Naš cilj je da pružimo visokoprofesionalne poreskopravne usluge različitim oblicima organizovanja, kao što su usluge u oblasti korporativnih finansija, bankarstva, finansijskih usluga i imovine od značaja za privredne subjekte, tako i usluge poreskog savetovanja organizacijama, ustanovama i udruženjima organizovanim na neprofitnoj osnovi sa ciljem ostvarivanja delatnosti od opšteg interesa.

Pružamo savete klijentima u poslovanju u skladu sa carinskim propisima, propisima u oblastima deviznog poslovanja i platnih usluga.

U pronalaženju pragmatičnih i prikladnih rešenja, negujemo poseban pristup svakom klijentu, u potpunosti uvažavajući specifičnosti slučaja, njegov ekonomski interes i poslovni ugled.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..