Company logo

Oblasti rada

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za osnivanje privrednih društava i ogranaka stranih privrednih društava, i pružamo usluge zastupanja u postupku njihove registracije i započinjanja poslovanja. Posebnu važnost pridajemo uspostavljanju mehanizama upravljanja koji najbolje odgovaraju ekonomskom i poslovnom kontekstu u kojem posluju, i efikasnog odgovora na probleme izazvane organizacijskom strukturom poslovanja i promenom regulatornog okvira.

Pružamo podršku klijentima u transakcijama vezanim za statusne promene privrednih društava, pravno dubinsko ispitivanje, pratimo ih u pregovorima i zaključenju ugovora, obezbeđenju njihovih investicija i drugim poslovima u vezi sa njihovim poslovanjem. Pomažemo u istraživanju alternativnih načina za odgovor na različite poslovne izazove i probleme i izboru onog koji najbolje odgovara njihovom poslovanju.

Posebnu pažnju posvećujemo vrednosti poslovnih informacija, podataka i tehnologija naših klijenata, pružamo im savete i sastavljamo dokumenta za zaštitu podataka i poslovnih tajni naših klijenata od nelojalne konkurencije.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..