Company logo

Stručnost.

Efikasnost.

Pouzdanost.

ZAKON O STRANCIMA: ŠTA ČEKA STRANE DRŽAVLJANE OD 01.02.2024?

Početkom avgusta prošle godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima koji je usvojen, između ostalog, s ciljem...

Čitaj dalje...

BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Podsećamo poslodavce koji imaju više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica na obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o ostvarivanju rodne...

Čitaj dalje...

STOP ZLOUPOTREBAMA BOLOVANJA

U mnoštvu zakona usvojenih 26. oktobra 2023, možda i najznačajnije novine za poslodavce donose izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju...

Čitaj dalje...

Oblasti rada

Od 1998. pružamo podršku internacionalnim i domaćim klijentima iz različitih privrednih oblasti u osnivanju, izgradnji i razvoju njihovih investicija u Srbiji. Negovanjem individualnog pristupa, s klijentom gradimo odnos uzajamnog poverenja i saradnje usmerene na rezultate. Važno nam je da razumemo poslovnu filozofiju, ciljeve i interese klijenta kako bismo mu pružili personalizovanu pravnu uslugu koja odgovara njegovim potrebama. Znamo da su stručnost, fleksibilnost i kreativnost nužni za prevazilaženje izazova u dinamičnom poslovnom okruženju.

Zbog toga nam je stalo da klijentu pružimo profesionalne, fokusirane, pragmatične i pouzdane pravne usluge i savete koji će mu pomoći da se spremno i odlučno nosi sa poslovnim izazovima u kompleksnom privrednom ambijentu.

Reputaciju pouzdanog, stručnog i uspešnog pravnog savetnika stekli smo znanjem, iskustvom, savesnošću i visokim standardima. Verujemo da se naš uspeh ogleda u rezultatima naših klijenata.

Korporativno pravo/M&A

Savetujemo klijente u pripremnoj fazi odlučivanja o investiciji, sastavljamo i pripremamo potrebna dokumenta za..

Privredno pravo

Imamo sveobuhvatno poznavanje međunarodnog i domaćeg ugovornog prava, standarda ugovaranja i poslovnih uzansi u..

Građenje

Pružamo podršku investitorima u razvoju greenfield investicija i drugih vidova ulaganja u projekte izgradnje,..

Antimonopolsko pravo Pravo konkurencije

Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo..

Radno pravo Boravišna i radna dozvola

Sastavljamo pravilnike, ugovore, rešenja i druga akta iz oblasti radnih odnosa i pružamo pravnu podršku klijentima..

Intelektualna svojina Industrija zabave/IT

Pružamo usluge savetovanja i zastupanja međunarodnih i domaćih pravnih subjekata i fizičkih lica u stvarima..

Porezi, carine i devizno poslovanje

Poresko savetovanje koje pružamo našim klijentima podrazumeva celokupan spektar usluga planiranja i konsaltinga...

Zaštita podataka o ličnosti

Pomažemo klijentima da obradu podataka o ličnosti usklade sa GDPR i pravilima koja su na snazi u Republici Srbiji...

Rešavanje sporova i drugi postupci

Zastupamo klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvek nastojimo da klijentima pomognemo da kroz pregovore i..

Zaštita životne sredine

Kancelarija pruža savete i u vezi sa pitanjima zaštite i očuvanja životne sredine, sprečavanja i kontrole..

Neprofitne organizacije

Imamo dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga savetovanja i zastupanja velikog broja domaćih i stranih nevladinih,..

Usluge fizičkim licima

Pružamo širok spektar pravnih usluga pojedincima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava. ..

Naš tim

Sa preko dve i po decenije iskustva u advokaturi i negovanjem individualnog pristupa svakom klijentu, danas imamo zadovoljstvo da svoj uspeh merimo uspešnim rezultatima naših klijenata.

Posebno nam je važno da shvatimo vašu poslovnu filozofiju, ciljeve i interese kako bismo vam pružili personalizovanu pravnu uslugu koja odgovara vašim potrebama. Zato smo fokusirani na vaše ciljeve i potrebe kako bismo vam pružili pragmatične, pouzdane i visokoprofesionalne pravne usluge.

Uz visoke profesionalne standarde, fleksibilnost i kreativnost cilj nam je da vam damo pouzdano, efektivno i pravovremeno rešenje koje će vam omogućiti da bezbolno prevaziđete izazove u dinamičnom i kompleksnom privrednom ambijentu i postignete maksimalne rezultate uz minimalne izdatke. Stalo nam je da sa vama izgradimo poverenje i dugoročnu saradnju podjednako kao i do naše reputacije.

Kontakt

*neophodno polje

*neophodno polje

*neophodno polje